Program stypendialny „Kultura w sieci” dla twórców ludowych – wnioski przedłużone do 22.04.2020 godz. 15.00

W związku z ograniczeniami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów  w upowszechnianiu kultury w wirtualnej przestrzeni publicznej.  Programem stypendialnym objęta jest między innymi twórczość ludowa.

Do programu stypendialnego mogą zgłaszać się wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Stypendium na upowszechnianie określonego projektu za pomocą narzędzi internetowych może być przyznane na okres 6 miesięcy od 1 maja do 31 października 2020 w kwocie brutto 3 tys. złotych na miesiąc.

W obszarze twórczości ludowej kwalifikowane będą projekty: 

Przykładowe formy realizacji projektu:

Regulamin programu stypendialnego: pobierz TUTAJ

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra KiDN z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zamianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 583)

Źródło: www.mkidn.gov.pl