Warsztaty Terapii Zajęciowej bezpieczne w trakcie pandemii

Od czerwca stopniowo wznawiają działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) - placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące WTZ, czyli samorządy oraz organizacje pozarządowe, a także te podmioty, które mają podpisane umowy z PFRON na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Obecnie jest to około 970 podmiotów w całej Polsce.

Fundusze będzie można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej (na przykład maseczek, przyłbic, rękawiczek) i środków dezynfekcyjnych. Wnioski o wsparcie będzie zbierał, a następnie udzielał grantów PFRON. Do podziału jest ponad 17 milionów złotych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z UE Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Jego wartość to ponad 14 mld zł. To pieniądze między innymi dla firm, szpitali, służb ratunkowych. W ramach pakietu przeznaczono też prawie 650 mln na wsparcie m.in. podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej, instytucji opieki czy placówek pieczy zastępczej w trudnym czasie pandemii.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsca, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy warsztatów rozwijają swoje umiejętności, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Uczą się też innych potrzebnych w życiu umiejętności, na przykład komunikacji i sztuki dokonywania wyborów. WTZ-y finansowane są w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych.

 

Źródło: www.gov.pl