Tymczasowy profil zaufany - aktualizacja

Członkowie zarządów organizacji, którzy nie posiadają konta na platformie ePUAP mogą zdalnie stworzyć tymczasowy profil zaufany.

Organizacje pozarządowe w Polsce są już oswojone z e-usługami. Stało się to za sprawą sprawozdań finansowych, które od 2019 roku mogą być przygotowywane i składane jedynie w formie elektronicznej. Proces ten wymaga od członków zarządu danej organizacji posiadania profili zaufanych. Można je założyć na dwa sposoby:

  1. Całkowicie zdalnie, wykorzystując dostęp do bankowości elektronicznej,
  2. Poprzez rejestrację konta na platformie ePUAP, a następnie wizytę w punkcie potwierdzającym i aktywowanie go.

Z tej drugiej metody mogą korzystać osoby nieposiadające dostępu do bankowości elektronicznej lub osoby, których bank nie współpracuje z platformą ePUAP.

W związku z wystąpieniem COVID-19 Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ułatwienie dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego i nie mogą (lub nie chcą) wykorzystać do jego założenia bankowości elektronicznej. Możliwe jest teraz stworzenie tymczasowego profilu zaufanego całkowicie zdalnie, bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Wizyta ta zostanie zastąpiona przez rozmowę video z urzędnikiem, który zweryfikuje tożsamości wnioskującego. Konieczne będzie oczywiście posiadanie komputera wyposażonego w kamerę. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu będzie możliwe złożenie wniosku o utworzenie zwykłego profilu, który ważny jest przez 3 lata.

Instrukcja tworzenia tymczasowego profilu zaufanego: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest