Instrukcja dla OSP

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wydał specjalną instrukcję dla OSP uczestniczących w działaniach związanych z koronawirusem SARS-COV-2. Instrukcja stanowi kompendium aktualnych zasad obowiązujących wszystkich obywateli oraz szczegółowe zalecenia dla zaangażowanych w walkę z pandemią strażaków ochotników.

Celem instrukcji jest monitorowanie oraz wspomaganie OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Zebrano w niej kompleksowo  zasady i ograniczenia obowiązujące w kraju w listopadzie 2020 oraz przedstawiono wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych i pomocniczych COVID-19. Jeden rozdział przeznaczono na wsparcie działań organizacyjnych poszczególnych jednostek w zakresie wypełniania ich obowiązków statutowych

Instrukcja do porania TUTAJ

Źródło: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej http://www.zosprp.pl/