W czasie epidemii stowarzyszenia i fundacje mogą obradować online

Możliwość obradowania online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wynika ze zmienionego art. 10 Prawa o stowarzyszeniach. Regulacja działa od wiosny 2020 roku i jest  aktualna przez cały okres trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.     

Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmianę w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, umożliwiając podejmowanie uchwał oraz obrady władz stowarzyszeń w trybie online.  

Organizacje pozarządowe mają możliwość:

  • Podejmowania uchwał w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że każda z władz stowarzyszenia może podjąć uchwałę np. poprzez głosowanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Głosowanie obiegowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody członków organu, który w ten sposób ma podjąć uchwałę. Zgoda ta ma być wyrażona w formie dokumentowej np. . e-mail, SMSa, wiadomości na czacie czy komunikatorze - pod warunkiem możliwości ustalenia osoby składającej oświadczenie.
  • Organizowanie spotkań online (np. walnego zebrania, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia zarządu etc.). W tym wypadku spełnione muszą zostać warunki techniczne: zapewnienie transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władz może wypowiadać się w toku obrad i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. Należy także pamiętać, aby zachować wymogi dotyczące sposobu zwoływania zebrania, przewidziane w statucie danej organizacji.

Więcej TUTAJ  


Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/