Dłuższe terminy sprawozdań finansowych i CIT za 2021 rok

W związku z sytuacją epidemiczną Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych składanych w 2022 roku - za rok 2021. 9 marca br. opublikowano rozporządzenie zmieniające terminy  sprawozdań finansowych.  Przesunięcie terminów dla organizacji pozarządowych wynosi 3 miesiące.

 Wydłużenie dotyczy m.in. przypadających w 2022 r. terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych oraz na składanie zeznań podatkowych w CIT za 2021 r., tj. złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym i  wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane 9 marca 2022 roku i weszło w życie dzień po publikacji. 

 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561

Źródło: www.ngo.pl