Wydłużenie terminów przygotowania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Minister Finansów wydłużył o 3 miesiące terminy sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tej formie na wsi działa większość Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania i stowarzyszeń lokalnych.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminów przygotowania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe...