Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – wydłużenie terminu

Termin składania wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej został wydłużony w tegorocznej edycji do 31 lipca.

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu – certyfikaty przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I – Debiut roku
  • Kategoria II – Najlepszy pracodawca
  • Kategoria III – Sukces rynkowy
  • Kategoria IV – Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  • Kategoria V – Społecznie odpowiedzialny samorząd

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci)
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Dodatkowo w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe  w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Szczegółowe informacje oraz generator wniosków: TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej