Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników

Zatrudniający pracowników mogą uzyskać wsparcie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń w formie dofinansowania lub preferencyjnej pożyczki.

W ramach przepisów zawartych w pakiecie Tarczy Antykryzysowej pracodawca może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wparcie można otrzymać w sytuacji gdy

Więcej szczegółów: TUTAJ

Dodatkowa pomoc przewidziana jest dla właścicieli firm zatrudniających osoby niepełnosprawne którzy mogą uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika.

Pracodawca zatrudniający:

Więcej szczegółów: TUTAJ

Małe i średnie przedsiębiorstwa na sfinansowanie wynagrodzeń netto swoich pracowników mogą skorzystać z pożyczki obrotowej.  Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego.

Więcej szczegółów: TUTAJ