UOKiK dla przedsiębiorców

W związku z epidemią wirusa COVID-19 przedsiębiorcy doświadczają obecnie licznych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, nadprzeciętnego popytu na niektóre towary i usługi przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na inne produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie internetowej przygotował małe poradniki informacyjne dotyczące pomocy świadczonej dla przedsiębiorców.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakłada, że wyjątkowe okoliczności stanu epidemii mogą skłaniać podmioty gospodarcze do współpracy i koordynowania swoich działań w celu przezwyciężenia skutków kryzysu ekonomicznego. Nowe formy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami mogą jednak budzić wątpliwości pod kątem ich zgodności z regułami prawa konkurencji.

Wychodząc naprzeciw bieżącej sytuacji, UOKiK uruchomił na czas trwania epidemii specjalny adres mailowy dla przedsiębiorców: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Skrzynka mailowa służy uzyskaniu przez przedsiębiorców nieformalnej opinii UOKiK, czy planowane przez nich tymczasowe działania spowodowane epidemią koronawirusa są zgodne z prawem konkurencji.

Ponadto przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą zgłaszać nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej poprzez formularz zawarty na stronie https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/

Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znacznej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy nabywcą i dostawcą produktów rolnych lub spożywczych. Jej wykorzystywanie jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo go narusza.

Na stronie UOKiK zawarte są także informacje na temat wszystkich programów pomocowych notyfikowanych Komisji Europejskiej, decyzje KE zatwierdzające pomoc, akty prawne oraz wyjaśnienia związane z pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku COVID-19. Znajdują się one pod linkiem https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php

Wszystkie szczegóły świadczonej pomocy dla przedsiębiorców przez Urząd znajdują się: TUTAJ