Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w związku z kryzysem związanym z pandemią COVID-19, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchamia fundusz pożyczkowy. Dotyczy województw małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego.

Głównym celem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jego misją jest działalność na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Oferta Funduszu skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego.

Cel, kwota i okres spłaty pożyczki

Pożyczki są udzielane głównie na:

  • finansowanie inwestycji w firmowe środki trwałe,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • finansowanie wydatków związanych z promocją i marketingiem,
  • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, np. wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika,
  • finansowanie działalności obrotowej i pozostałych celów gospodarczych.

Uwaga!

Pożyczka nie może być przeznaczona na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych ani spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych.

Niskoprocentowe pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej udzielane są w wysokości od 1.000 do 250.000 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy.

Fundusz pożyczkowy posiada swoje oddziały w pięciu województwach mazowieckim, małopolskim, podlaskim, podkarpackim i zachodniopomorskim i w głównej mierze zajmuje się obsługą firm z tych regionów, ale zaznacza że może się do nich zgłosić każdy polski przedsiębiorca.

Linki do konkretnych ofert wraz z dokumentami do pobrania przygotowanych dla danego województwa (regionu):

Źródło: http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-oferta/