Odstępstwa dla rolników od obostrzeń związanych z epidemią

Wprowadzone od 16 kwietnia br. przepisy w zakresie przemieszczania się i przebywania w przestrzeni publicznej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii przewidują dla rolników odstępstwa od nałożonych rygorów.

Obowiązek  zakrywania nosa i ust  w miejscach ogólnodostępnych  nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz podczas przebywania na terenie prywatnym na własnej nieruchomości gruntowej wokół domu.

Zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie obowiązuje przemieszczania się w celu:

  • prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym,
  • wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 674)