Specjalny zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rozszerzona Tarcza Antykryzysowa gwarantuje zasiłek dla rolników objętych kwarantanną oraz ich rodzin.

Rolnicy i  domownicy ubezpieczeni w KRUS w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 otrzymają zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę przez minimum 14 dni (i więcej), ale nie dłużej niż 21 dni. Pensja minimalna w 2020 roku wyniosła 2600 zł brutto - co oznacza, że połowa tej sumy to 1300 zł brutto.

Wszyscy zostali też zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. (o czym przeczytamy: TUTAJ)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695)  Art. 31zy3