Kodeks praktyk biznesowych i marketingowych

Z inicjatywy Komisji Europejskiej powstaje Kodeks postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i praktyk marketingowych "między polem a stołem".  Kodeks będzie określał dobrowolne działania do podjęcia przez przetwórców żywności, operatorów usług gastronomicznych, sprzedawców i dystrybutorów. Kodeks ma  uwzględniać różne aspekty i wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne, w tym potrzebę odbudowy i wzmocnienie odporności w kontekście kryzysu spowodowanego COVID19.

Opracowanie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i praktyk marketingowych  ma być jednym z pierwszych rezultatów realizacji Strategii "Od pola do stołu”. Kodeks będzie określał dobrowolne działania, które będą mogły zadeklarować podmioty funkcjonujące "między polem a stołem", takie jak przetwórcy żywności, operatorzy usług gastronomicznych, detaliści i dystrybutorzy. Kodeks postępowania ma być ważnym narzędziem umożliwiającym podmiotom prywatnym podjęcie działań wspierających przejście na zrównoważony system żywnościowy.  

Podmioty będą mogły dobrowolnie zadeklarować podjęcie pewnych działań w celu poprawy ich realnego wpływu na zrównoważony rozwój, w ramach własnej działalności lub współpracy z innymi podmiotami z branży oraz innymi interesariuszami systemu żywnościowego (takimi jak rolnicy i konsumenci).

Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych ma być gotowy do zatwierdzenia przez zainteresowane strony już w czerwcu 2021 r.
Proces opracowywania kodeksu rozpoczął się oficjalnie w grudniu 2020 r.

Ze szczegółami inicjatywy można zapoznać się TUTAJ    

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars