„Od jedzenia nie ma wakacji”

Z początkiem lata zwykle zmniejsza się skala działalności Banków Żywności, które ratują żywność przed zmarnowaniem, aby przekazywać ją najbardziej potrzebującym. Wyższe koszty magazynowania, transportu i braki kadrowe przekładają się na trudniejszy okres dla wszystkich osób, które korzystają z pomocy żywnościowej, w szczególności dzieci i młodzieży. Dlatego ruszyła akcja pod hasłem: Od jedzenia nie ma wakacji.

Akcja polega na specjalnej zbiórce finansowej online na pokrycie kosztów ratowania i redystrybucji żywności. Banki każdego dnia odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, przede wszystkim pieczywo, warzywa, owoce, nabiał i napoje. Żeby móc to robić, potrzebują środków na transport, magazynowanie i dystrybucję otrzymanych artykułów. Koszt uratowania 8 kg żywności to tylko 1 zł. Średnio w miesiącu żywność ta trafia do kilku tysięcy dzieci i młodzieży, których rodziny są w ciężkiej sytuacji życiowej. Pandemia dodatkowo pogorszyła warunki życia – utrata pracy czy znaczne obniżenie zarobków to rzeczywistość wielu Polaków. 

Wakacje to trudny moment ze względu na zapewnienie dzieciom odpoczynku. Często rodzice, którzy gorzej sobie radzą finansowo, nie mogą sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy czy wysłanie dziecka na obóz. Dlatego korzystają z półkolonii czy wycieczek organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia, które dzięki wsparciu Banków przygotowują dzieciom posiłki w tym czasie. 

Więcej na temat akcji TUTAJ

 

Źródło: www.bankizywnosci.pl