Kolejny rok z „Programem dla szkół”

Warzywa, owoce oraz mleko i jego przetwory to ważne składniki codziennej diety dzieci. Głównym celem realizowanego przez KOWR „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Udostępnianie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 rozpocznie się po zakończeniu ferii zimowych w danym województwie.

Uczniowie bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa, tj.: jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką (w I semestrze), kalarepę, pomidorki oraz soki owocowe, a także produkty mleczne, tj.: mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Dzieciom uczestniczącym w  programie udostępnia się co najmniej 2 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz soki, a  także produkty mleczne. W zakres programu wchodzi nie tylko dostawa owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, lecz także działania edukacyjne w  szkołach służące propagowaniu zdrowego odżywiania, promocja oraz ocena programu.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z  budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych jego beneficjentów w UE pod względem przyznanego budżetu wśród państw takich jak Niemcy, Francja i Włochy.

„Program dla szkół” jest skierowany do dzieci z klas I–V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I–II ogólnokształcących szkół baletowych. Budżet na realizację Programu w  Polsce w  roku szkolnym 2021/2022 wynosi łącznie 229,09 mln zł, w tym 100,99 mln zł z budżetu UE oraz 128,10 mln zł z budżetu krajowego.

Umowy ze szkołami podpisało 79 zatwierdzonych dostawców owoców i warzyw oraz 82 dostawców mleka i produktów mlecznych. W  każdym semestrze roku szkolnego 2021/2022 jedno dziecko może otrzymać 38 porcji owoców i  warzyw oraz 34 porcje mleka i  przetworów mlecznych.

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny KOWR ISSN 1233-2437