Wytyczne dla muzeów, bibliotek oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych – aktualizacja

Możliwość zwiedzania grupowego w muzeach a także wprowadzenie szczególnych zasad dla bibliotek oraz organizatorów imprez w strefach żółtej i czerwonej - to tylko niektóre zmiany w zaktualizowanych wytycznych dla instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Aktualizacji wytycznych przyświeca ograniczenie do minimum ryzyka zachorowania przy zachowaniu aktywności zawodowej i podczas korzystania z oferty kulturalnej.


Wytyczne dotyczące muzeów

W muzeach, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego, wprowadzono możliwość: zwiedzania grupowego przy ograniczaniu liczebności osób zwiedzających, a także korzystania z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. Dostępne mogą być również szatnie oraz przestrzenie gastronomiczne, handlowe i edukacyjne, mieszczące się w budynkach z zachowaniem reżimu sanitarnego właściwego tego rodzaju pomieszczeniom. Dopuszczona została także organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, pikników, targów, przeglądów, konferencji naukowych, itd.) pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.

Pełen zakres wytycznych dotyczących muzeów TUTAJ.

Wytyczne dla organizatorów wydarzeń kulturalnych

Zmiany dotyczące organizacji wydarzeń związane są z podziałem na strefy ze względu na ilość zachorowań na danym obszarze. Organizatorzy imprez kulturalnych zobowiązani są do monitorowania aktualnej sytuacji związanej z wyodrębnieniem stref żółtej i czerwonej jako obszarów z dodatkowymi obostrzeniami i zastosowania się do wytycznych GIS. Zgodnie z wytycznymi w strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń zarówno na zamkniętej, jak i na otwartej przestrzeni. Natomiast w strefie żółtej imprezy mogą być orgaznizowane z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz maksymalnie do 100 osób w plenerze. W strefie zielonej zniesiony został limit osób uczestniczących w wydarzeniach na świeżym powietrzu, a wymagana bezpieczna odległość między uczestnikami została zmniejszona z 2 do 1,5 m.

Pełen zakres wytycznych dotyczących organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych  TUTAJ.


Wytyczne dla bibliotek

Mimo ograniczeń epidemicznych biblioteki powinny działać w zakresie możliwym do realizacji w reżimie sanitarnym. Dodatkowe obostrzenia dotyczą bibliotek w strefach żółtych i czerwonych, w których nastąpił wzrost zagrożenia epidemicznego, gdzie rygorystycznie należy przestrzegać zakrywania ust i nosa przez bibliotekarzy i czytelników, stosować środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe przed wejściem do biblioteki oraz rygorystycznie przestrzegać zasady minimum 1,5 m dystansu społecznego we wszystkich przestrzeniach publicznych. Ponadto należy stale wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza o niewielkiej powierzchni (w tym toalety i korytarze, jeśli jest to możliwe).

Dla bibliotek w strefie czerwonej nie rekomenduje się prowadzenia czytelni oraz wolnego dostępu do księgozbioru, a jedynie do wypożyczalni w zakresie zwrotów i wypożyczeń. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem.

W bibliotekach strefy czerwonej i żółtej nie rekomenduje się również organizacji wydarzeń i spotkań innych niż w formie on-line.

Pełen zakres wytycznych dla bibliotek TUTAJ.

Źródło: gov.pl