Agroturystyka na nowo – raport z badań

Projekt badawczy „Agroturystyka na nowo”,  zrealizowany w roku 2020 przez CDR Oddział w Warszawie, miał na celu identyfikację barier rozwoju agroturystyki, kierunków jej rozwoju, także w kontekście pandemii COVID19, zmian klimatu, rozwoju technologii informacyjnych i nowych środków komunikacji. Wnioski z badania  mogą stanowić użyteczne wskazówki dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych.  

W wyniku przeprowadzonego badania, powstał raport opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy. W raporcie  zawarto kluczowe wnioski wynikające z procesu badawczego, które mogą zainteresować osoby podmioty zaangażowane w działalność agroturystyczną, m.in.:

  • Polska agroturystyka stoi u progu poważnego wyzwania definicyjnego, zwłaszcza
    w obliczu coraz luźniejszego związku z rolnictwem oraz wsią rozumianą w sposób tradycyjny;
  • Pandemia koronawirusa jest wydarzeniem, które może mieć dwojakie konsekwencje dla polskiej agroturystyki – z jednej strony ma potencjał, by wygenerować dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej zaś implikuje dużą niepewność związaną z prowadzeniem działalności jako takiej;
  • Współcześni polscy konsumenci mają wobec pobytów w agroturystyce określone oczekiwania. Ci, którzy planują pobyt w 2021 roku wskazuj na bardzo konkretne elementy, które ich zdaniem cechują obiekty, które warto wybrać na miejsce urlopu – całą ich listę rozwijamy w raporcie głównym;
  • Wraz z przyspieszającym światem, zmieniają się także sposoby komunikacji. Gospodarze powinni inwestować w więcej niż jedną ścieżkę informacyjną, aby mieć szansę skutecznego docierania do klientów ze swoją ofertą;
  • Oferta polskiej agroturystyki zmienia się, dywersyfikuje. Sam nocleg to za mało zarówno dla gości, jak i z punktu widzenia ekonomicznego gospodarzy. Na to wszystko nakłada się także potrzeba samookreślania się gospodarstw – ustalenia konkretnej oferty, pod sprecyzowanych klientów.

Raport „Agroturystyka na nowo” do pobrania TUTAJ 

Źródło: KSOW www.ksow.pl