Wsparcie dla „Bezpiecznej kwatery”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego, którego celem jest poprawa profesjonalizmu w prowadzonej działalności turystycznej na wsi i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego zapobiegającego rozprzestrzeniania się pandemii wśród turystów.

 

W ramach realizacji projektu zostanie przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych, zamierzających rozpocząć  działalność w dobie pandemii COVID-19 oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów, którzy otrzymają wiedzę na temat kategoryzacji obiektów zamierzających przystąpić do certyfikacji obiektu ,,Bezpieczna kwatera’’.

Zostaną również wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające prezentację ofert ze znakiem ,,Bezpieczna kwatera’’ oraz dostosowaniem serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych. 

 

Projekt pt. "Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług" został dofinasowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 


Źródło: www.agroturystyka.pl