Konkurs na start-upy promujące turystykę wiejską

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) ogłosiła konkurs na najlepsze pomysły, które pomogą społecznościom wiejskim wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym UNWTO, które odbędzie się w październiku br. w Marakeszu w Maroku. 

Ogólnoświatowy konkurs na turystyczne start-upy operujące na wsiach ma na celu wesprzeć tych przedsiębiorców i przedsiębiorstwa, które mogą pomóc społecznościom wiejskim w wykorzystaniu gospodarczych i społecznych możliwości, które pojawią się wraz ze wznowieniem działalności turystycznej.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, osoby fizyczne lub prawne, które osiągnęły pełnoletność i posiadają zdolność prawną do zawarcia umowy. Przedstawione projekty muszą być zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ.

Celem konkursu jest wspieranie turystyki wiejskiej jako kluczowego narzędzia do walki z wyludnieniem, promowania integracji i zmniejszania regionalnych nierówności. Specjalistyczna agencja ONZ odnotowuje rosnące zainteresowanie wyjątkowymi i autentycznymi doświadczeniami turystycznymi, w tym turystyką przyrodniczą i związaną z ruchem na świeżym powietrzu. Ponieważ oczekuje się, że trendy ta te przybiorą na sile wraz ze wznowieniem działalności turystycznej, konkurs dla startupów poszukuje pomysłów, które pomogą zapewnić społecznościom wiejskim najlepsze warunki do czerpania z nich korzyści. Konkurs będzie również szukał takich projektów, które pomogą budować odporność społeczności wiejskich. 

Zgłoszenia można składać w czterech kategoriach:

  • “Ludzie - Nikt nie zostaje sam” - projekty, które zachęcają do tworzenia miejsc pracy i możliwości, promują równouprawnienie płci i grup wiekowych oraz tworzą możliwości dla słabszych grup społecznych na obszarach wiejskich.
  • “Planeta - Zbudować lepiej na nowo” - projekty związane z promocją i ochroną zasobów naturalnych, w tym z wpływem turystyki na zmiany klimatyczne, a także odpady i zużycie zasobów.
  • “Dobrobyt - Szansa na rozwój” - startupy, które dostarczają innowacyjne rozwiązania poprzez nowe modele biznesowe, instrumenty promujące dostęp do finansowania, rynków i marketingu w turystyce na obszarach wiejskich.
  • “Promocja technologii na wsi” - wdrażanie nowych technologii w celu usprawnienia  turystyki i przyspieszenia rozwoju na obszarach wiejskich.

Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2021 r. 

Zgłoszeń można dokonywać TUTAJ

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym UNWTO, które odbędzie się w październiku w Marakeszu w Maroku.


Źródło: Polska Organizacja Turystyczna