Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w najbliższe wakacje będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby ograniczać ryzyko zakażenia COVID-1 9wśród uczestników wypoczynku oraz kadry, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne. 

Wytyczne zostały one podzielone na cztery części:

Pełny tekst wytycznych do porania TUTAJ 


Źródło: www.gov.pl