Wznowienie turnusów rehabilitacyjnych dla rolników

Po blisko trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią rozpoczynają się pierwsze turnusy rehabilitacyjne KRUS dla rolników. Pierwszy turnus rozpocznie się w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świnoujściu w Ośrodku Sasanka.

Niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia przez rolnika rehabilitacji jest negatywny wynik testu w kierunku SARS CoV-2. Podstawowym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym oraz w przypadku osób, które utraciły zdolność do pracy jej przywrócenie, o ile jest to możliwie w procesie leczenia i rehabilitacji.

Obecnie wznawiane turnusy są prowadzone w odpowiednim rygorze sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Dlatego, między innymi, każda osoba będzie kwaterowana w pojedynczym pokoju.

W związku ze swym ustawowym obowiązkiem KRUS zapewnia rolnikom uprawnionych do świadczeń Kasy możliwość skorzystania z leczniczej rehabilitacji. Turnus organizowany jest w formie 21-dniowych rehabilitacji, które prowadzone są w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. W 2019 roku z tych świadczeń skorzystało około 14 tysięcy rolników.

Więcej informacji dotyczących korzystania z rehabilitacji na stronie KRUS: TUTAJ