Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem dla rolników - KRUS

Zasiłek opiekuńczy KRUS

Zasiłek opiekuńczy KRUS to świadczenie, które ma na celu wspieranie rolników oraz ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu świadczeniu, dowiesz się jakie są kryteria, warunki oraz jak można się o nie ubiegać. Zacznijmy od początku – czym właściwie jest zasiłek opiekuńczy KRUS?

Zasiłek opiekuńczy KRUS w praktyce

Zasiłek opiekuńczy KRUS to świadczenie przyznawane przez Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników (KRUS). Jest to wsparcie finansowe dla osób ubezpieczonych w KRUS, które muszą przejąć opiekę nad bliską osobą w związku z chorobą, niepełnosprawnością lub innym stanem zdrowia uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie.

Kryteria przyznawania zasiłku

Aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy KRUS, należy spełnić kilka podstawowych kryteriów:

 • Być ubezpieczonym w KRUS,
 • Opiekować się osobą wymagającą stałej opieki,
 • Nie być w stanie pracować na roli w związku z koniecznością sprawowania opieki.

Jakie osoby mogą być objęte opieką?

Zasiłek opiekuńczy KRUS może być przyznany dla opieki nad osobami, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Mogą to być, między innymi:

 • Dzieci do 14. roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby starsze,
 • Osoby po ciężkich wypadkach.

Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy KRUS?

Aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy KRUS, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność opieki oraz dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie w KRUS. Wniosek składa się w najbliższym oddziale KRUS.

Pamiętaj, że zasiłek opiekuńczy KRUS jest przyznawany na określony czas, a jego przedłużenie wymaga ponownego złożenia wniosku i zaświadczenia lekarskiego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego KRUS

Wysokość zasiłku opiekuńczego KRUS zależy od kilku czynników, takich jak stopień niezdolności do pracy, długość okresu ubezpieczenia oraz liczba osób, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego.
Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy KRUS nie jest stały i może ulec zmianie w związku z aktualnymi przepisami.

Czas trwania zasiłku opiekuńczego KRUS

Zasiłek opiekuńczy KRUS jest przyznawany na określony czas, zazwyczaj na 30 dni. W przypadku długotrwałej opieki, zasiłek może być przedłużany na kolejne okresy po złożeniu stosownego wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego.

Istnieje także możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie w postaci środków na rehabilitację lub leczenie osoby wymagającej opieki.

Eksperci o zasiłku opiekuńczym KRUS

Zasiłek opiekuńczy KRUS jest oceniany różnie przez ekspertów. Niektórzy uważają, że to ważne wsparcie dla rolników, którzy muszą zapewnić opiekę swoim bliskim. Inni zwracają uwagę na konieczność zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, aby zasiłek opiekuńczy KRUS był bardziej dostępny i efektywny.

Statystyki dotyczące zasiłku opiekuńczego KRUS

Z danych statystycznych wynika, że zasiłek opiekuńczy KRUS jest wciąż mało popularny. W 2020 roku skorzystało z niego tylko około 5% uprawnionych osób.

Powodem tak niskiego wskaźnika może być brak świadomości o istnieniu tego świadczenia, trudności związane z jego uzyskaniem czy niewystarczające informacje na temat kryteriów i warunków przyznawania.

Czy warto ubiegać się o zasiłek opiekuńczy KRUS?

Decyzja o ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy KRUS zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji rolnika oraz osoby wymagającej opieki. Pomimo że zasiłek ten nie jest tak popularny, jak inne świadczenia, warto rozważyć jego uzyskanie w przypadku, gdy konieczność opieki nad bliską osobą uniemożliwia kontynuowanie pracy na roli.

Ważne jest również, aby dokładnie sprawdzić wszystkie wymagane dokumenty i warunki, a także śledzić aktualne zmiany w przepisach dotyczących zasiłku opiekuńczego KRUS. Jeśli spełniasz kryteria, nie wahaj się skorzystać z tego świadczenia, które może pomóc Ci w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczyć finansowo Twoją rodzinę.

Inne formy wsparcia dla rolników

Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy KRUS to tylko jedna z wielu form wsparcia dostępnych dla rolników i ich rodzin. W zależności od sytuacji można się także ubiegać o inne świadczenia, takie jak:


 • Zasiłek chorobowy KRUS,

 • Zasiłek macierzyński KRUS,

 • Emerytura rolnicza KRUS,

 • Rentę inwalidzką KRUS.

Czy warto ubiegać się o te wsparcie?

Jeśli zastanawiasz się, czy zasiłek opiekuńczy KRUS jest dla Ciebie odpowiedni, warto zapoznać się z dodatkowymi materiałami oraz skonsultować się z ekspertami. Możesz także odwiedzić stronę internetową KRUS oraz lokalne oddziały KRUS, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat zasiłku opiekuńczego oraz innych świadczeń dostępnych dla rolników.

Zasiłek opiekuńczy KRUS to ważne wsparcie finansowe dla rolników, którzy zmagają się z koniecznością opieki nad bliskimi. Mimo że świadczenie to nie jest jeszcze powszechnie znane i wykorzystywane, warto zwrócić uwagę na jego istnienie oraz możliwości, jakie oferuje. Dzięki zasiłkowi opiekuńczemu KRUS rolnicy mogą skupić się na opiece nad bliskimi, nie martwiąc się o utrzymanie rodziny.


Razem możemy kształtować przyszłość rolnictwa. Agroturystyka, nowoczesne technologie, zarządzanie łańcuchem dostaw, uprawa ziemi, a także kluczowe informacje o KRUS - to wszystko znajdziesz na naszym portalu. Rolniczy Guru - wszystko, czego potrzebuje współczesny rolnik.

(c) by Rolniczy Guru, 2023